Calendar finanțări proiecte de mediu pentru UAT 2022

 
Publicat Dum, 13 Feb 2022
Actualizat Dum, 10 Iul 2022
Timp de citire estimat: 1 minut
Calendar proiecte mediu 2022

Tranziția către o economie verde este o prioritate strategică la nivel mondial, iar Comisia Europeană a poziționat acest aspect pe un loc de top în agenda sa.

Cea mai bună dovadă este suma fără precedent alocată acestui pilon prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și bugetul record alocat de Administrația Fondului pentru Mediu pentru anul 2022 în scopul finanțării proiectelor de mediu.

Având în vedere obiectivele ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră impuse de Comisia Europeană, coroborate cu oportunitățile de finanțare pentru proiecte de natură a crea comunități sustenabile, autoritățile publice locale vor juca un rol esențal în atingerea dezideratului de a transforma economia românească într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

Dorim să venim în ajutorul autorităților ca un partener, motiv pentru care vă prezentăm principalele direcții de finanțare ale proiectelor de mediu, instituțiile finanțatoare implicate și un calendar estimativ de lansare a liniilor de finanțare pentru anul 2022.

Avem un portofoliu vast de proiecte aprobate/implementate cu succes și vă putem fi alături în toate etapele pe care le implică un proiect, dacă vizați o finanțare nu ezitați să ne scrieți la contact@ro-mediu.ro pentru a discuta despre o colaborare.

Calendar finanțări proiecte de mediu pentru UAT 2022
Legendă:
Finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
Finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) - axe potențial a fi lansate
Finanțare prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Finanțare prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - fără dată estimată de lansare
Iulie
 
Piste de biciclete

Buget: 500 mil. lei

Construire creșe (C15)

Buget: 500 mil. lei

Iluminat public

Buget: 1 miliard lei

August
 
Stații de reîncărcare putere normală

Buget: 500 mil. lei

Casare autovehicule uzate

Buget: 50 mil. lei

Eficiență energetică clădiri publice

Buget: 1400 mil. lei

Educația protecția mediului

Buget: 50 mil. lei

Beneficiari: UAT, ONG și EDU

Apă și canalizare - Prima conectare

Buget: 850 mil. lei

Septembrie
 
Reabilitare moderată clădiri publice (C10)

Buget: 362,8 mil. euro

Apă și canalizare

Buget: 1208 mil. euro

Beneficirari: UAT și operatori servicii publice

Extindere sisteme apă și canalizare aglomerări > 2000 locuitori | 780 mil. euro;
Colectare ape uzate aglomerări < 2000 locuitori | 260 mil. euro;
Conectare populație cu venituri mici la rețelele de apă-canal | 168 mil. euro;

Înființare centre colectare deșeuri - aport voluntar

Buget: 587 mil. euro

Beneficiari: U.A.T. și A.D.I.

Deșeuri voluminoase, periculoase, din construcții și demolări, DEEE, baterii

Insule digitalizate colectare deșeuri

Buget: 200,1 mil euro

Beneficiari: U.A.T. oraș

Decembrie
 
Infrastructură management gunoi grajd

Buget: 1220 mil. lei

Beneficiari: U.A.T. și A.D.I.

Administrația Fondului pentru Mediu va lansa în luna decembrie linia de finanțare pentru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, conform Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1962/29.10.2021.

Dacă aveți în vedere implementarea unui astfel de proiect, vă putem asigura un pachet complet de servicii pentru atragerea acestor fonduri: analiză eligibilitate, elaborare studiu de fezabilitate, pregătire și depunere dosar finanțare, proiectare, asistență tehnică și consultanță pentru implementarea proiectului.

Citiți mai departe

***** ACTUALIZARE MAI 2021 *****

Administrația Fondului pentru Mediu anunță amânarea perioadei de înscriere a datelor tehnice în aplicația informatică pentru perioada 5 iulie 2021, ora 10:00 - 4 octombrie 2021, ora 16:30. Bugetul aprobat este de 1,40 miliarde lei.

Modificările preconizate a fi aduse ghidului vizează:

Citiți mai departe