Oportunitate excelentă pentru primării – Fonduri pentru eficientizarea energetică a unităților de învățământ

 
Publicat Joi, 04 Feb 2021
Timp de citire estimat: 2 minute
Proiecte AFM eficienta energetica

***** ACTUALIZARE MAI 2021 *****

Administrația Fondului pentru Mediu anunță amânarea perioadei de înscriere a datelor tehnice în aplicația informatică pentru perioada 5 iulie 2021, ora 10:00 - 4 octombrie 2021, ora 16:30. Bugetul aprobat este de 1,40 miliarde lei.

Modificările preconizate a fi aduse ghidului vizează:

 • extinderea plajei de solicitanți, prin introducerea eligibilității consiliilor județene;
 • introducerea eligibilității tuturor clădirilor publice aflate în administrarea UAT (școli, dispensare, clădirea primăriei);
 • introducerea posibilității ca UAT să poată veni în parteneriat cu Consiliul Județean;
 • introducerea posibilității de acordare a avansului;
 • mărirea sumelor/proiect, în funcție de numărul de locuitori și de categoria UAT:

- 1.500.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori;
- 3.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;
- 4.000.000 lei pentru orașe;
- 5.000.000 lei pentru municipii de rang II;
- 6.000.000 lei pentru municipii de rang I.

***** ACTUALIZARE MAI 2021 *****

Administrația Fondului pentru Mediu va lansa în prima parte a anului linia de finanțare pentru programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, conform Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2057/16.11.2020.
Dacă aveți în vedere implementarea unui astfel de proiect pentru o unitate de învățământ din cadrul UAT pe care o reprezentați, vă putem asigura un pachet complet de servicii pentru atragerea acestor fonduri în limitele stabilite pentru cheltuielile eligibile: analiză eligibilitate, elaborare DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții), depunere dosar finanțare, expertiza tehnică a clădirii, audit energetic, proiectare și asistență tehnică și consultanță pentru implementarea proiectului.
Principalele repere ale acestui program de finanțare sunt listate în continuare:

 • Solicitanți eligibili: unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu, inclusiv subdiviziunile municipiului București
 • Perioadă depunere (estimativ): aprilie-mai 2021
 • Suma maximă solicitată:
  • 1.500.000 lei pentru UAT cu o populație de pana la 5.000 locuitori
  • 3.000.000 lei pentru UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori
 • Intensitate finanțare: maxim 90% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiții*
  * În cazul în care UAT intenționează să solicite finanțare pentru mai multe obiective de investiții, se poate depune o singură cerere de finanțare
 • Activități de investiții finanțabile:
 1. Lucrări de construcții și instalații:
  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
  • Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
  • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
  • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea scopului proiectului
 2. Dotări și echipamente (măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare și care nu conduc la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază):
  • repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
  • demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora, după efectuarea lucrărilor de intervenție;
  • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
  • repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii.
  • TVA aferentă proiectului, în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

Vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau telefonic pentru analiza eligibilității, pregătirea și depunerea dosarului de finanțare, precum și implementarea în condiții optime a proiectului.

 
Publicat Dum, 13 Feb 2022
Actualizat Dum, 10 Iul 2022
Timp de citire estimat: 1 minut

Tranziția către o economie verde este o prioritate strategică la nivel mondial, iar Comisia Europeană a poziționat acest aspect pe un loc de top în agenda sa.

Cea mai bună dovadă este suma fără precedent alocată acestui pilon prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și bugetul record alocat de Administrația Fondului pentru Mediu pentru anul 2022 în scopul finanțării proiectelor de mediu.

Citiți mai departe

Administrația Fondului pentru Mediu va lansa în luna decembrie linia de finanțare pentru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, conform Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1962/29.10.2021.

Dacă aveți în vedere implementarea unui astfel de proiect, vă putem asigura un pachet complet de servicii pentru atragerea acestor fonduri: analiză eligibilitate, elaborare studiu de fezabilitate, pregătire și depunere dosar finanțare, proiectare, asistență tehnică și consultanță pentru implementarea proiectului.

Citiți mai departe