Consultanță pentru taxe și contribuții AFM

 

Care sunt principalele categorii de contribuabili, cu obligații de a declara și de a plăti taxe și contribuții către Administrația Fondului pentru Mediu?

IMPORTATORI
 

Dacă importați sau achiziționați intracomunitar inclusiv pentru uz propriu:

 • materii prime și produse ambalate
 • ambalaje de desfacere (caserole, pungi, pahare, etc)
 • echipamente electrice si electronice (EEE)
 • baterii și acumulatori (ca atare sau integrate în EEE)
 • anvelope noi și/sau destinate reutilizării
 • substanțe chimice periculoase
 • uleiuri 
 • pungi cu mâner din materiale neregenerabile

aveți obligația declarării către AFM a cantităților introduse pe piața națională și plății unor contribuții sau încheierii de contracte pentru îndeplinirea răspunderii extinse a producătorului pentru deșeurile generate.

 1. Ambalaje – obiectivul anual de de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare este de minim 60% din cantitatea introdusă pe piață. Penalitatea pentru neîndeplinirea obiectivului menționat este de 2 lei/kg pentru diferența dintre obiectiv și cantitatea de deșeuri de ambalaje gestionată. Obiectivul se poate îndeplini individual ( prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională) sau prin contractarea unei organizații de implementare a răspunderii extinse a producătorului (OIREP) autorizată de Ministerul Mediului.
 2. Echipamente electrice și electronice – obiectivul anual de colectare este 65% din cantitatea introdusă pe piață. Penalitatea pentru neîndeplinirea obiectivului menționat este de 4 lei/kg sau 20 lei/kg pentru echipamente de iluminat, pentru diferența dintre obiectiv și cantitatea de deșeuri de echipamente electrice si electronice gestionată. Obiectivul se poate îndeplini individual sau prin contract cu o organizație colectivă autorizata de Ministerul Mediului.
 3. Baterii și acumulatori – obiectivul anual de colectare este 45% din cantitatea introdusă pe piață. Penalitatea pentru neîndeplinirea obiectivului menționat este de 4 lei/kg, pentru diferența dintre obiectiv și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori gestionată. Obiectivul se poate îndeplini individual sau prin contract cu o organizație autorizata de Ministerul Mediului.
 4. Anvelope – obiectivul anual de reciclare este de 80% din cantitatea anvelopelor noi sau destinate reutilizării introduse pe piața națională, în caz contrar contribuția este 2 lei/kg pentru diferența între obiectiv și cantitatea de anvelope uzate gestionate. Obiectivul se poate îndeplini individual sau prin contract cu o organizație autorizata de Ministerul Mediului.
 5. Substanțe periculoase – se va declara lunar și plăti o contribuție de 2% din valoarea fără TVA de vânzare sau de achiziție (dacă substanțele respective sunt pentru uz propriu) a substanțelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu introduse pe piața națională.
 6. Uleiuri – se va declara lunar cantitatea de uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri introdusă pe piața națională și se va plăti 0,3 lei/kg pentru cantitatea respectivă.
 7. Pungi cu mâner din materiale neregenerabile – se declară și plătește ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, de către operatorii economici care introduc pe piața națională pungi de transport, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile.
PRODUCĂTORI
 

Dacă produceți și comercializați pe piața națională:

 • produse ambalate
 • ambalaje de desfacere (caserole, pungi, pahare, etc)
 • echipamente electrice si electronice (EEE)
 • baterii și acumulatori (ca atare sau integrate în EEE)
 • anvelope noi și/sau destinate reutilizării
 • substanțe chimice periculoase
 • uleiuri 
 • pungi cu mâner din materiale neregenerabile

aveți obligația declarării către AFM a cantităților introduse pe piața națională și plății unor contribuții sau încheierii de contracte pentru îndeplinirea răspunderii extinse a producătorului pentru deșeurile generate.

 1. Ambalaje – obiectivul anual de de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare este de minim 60% din cantitatea introdusă pe piață. Penalitatea pentru neîndeplinirea obiectivului menționat este de 2 lei/kg pentru diferența dintre obiectiv și cantitatea de deșeuri de ambalaje gestionată. Obiectivul se poate îndeplini individual ( prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională) sau prin contractarea unei organizații de implementare a răspunderii extinse a producătorului (OIREP) autorizată de Ministerul Mediului.
 2. Echipamente electrice și electronice – obiectivul anual de colectare este 65% din cantitatea introdusă pe piață. Penalitatea pentru neîndeplinirea obiectivului menționat este de 4 lei/kg sau 20 lei/kg pentru echipamente de iluminat, pentru diferența dintre obiectiv și cantitatea de deșeuri de echipamente electrice si electronice gestionată. Obiectivul se poate îndeplini individual sau prin contract cu o organizație colectivă autorizata de Ministerul Mediului.
 3. Baterii și acumulatori – obiectivul anual de colectare este 45% din cantitatea introdusă pe piață. Penalitatea pentru neîndeplinirea obiectivului menționat este de 4 lei/kg, pentru diferența dintre obiectiv și cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori gestionată. Obiectivul se poate îndeplini individual sau prin contract cu o organizație autorizata de Ministerul Mediului.
 4. Anvelope – obiectivul anual de reciclare este de 80% din cantitatea anvelopelor noi sau destinate reutilizării introduse pe piața națională, în caz contrar contribuția este 2 lei/kg pentru diferența între obiectiv și cantitatea de anvelope uzate gestionate. Obiectivul se poate îndeplini individual sau prin contract cu o organizație autorizata de Ministerul Mediului.
 5. Substanțe periculoase – se va declara lunar și plăti o contribuție de 2% din valoarea fără TVA de vânzare sau de achiziție (dacă substanțele respective sunt pentru uz propriu) a substanțelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu introduse pe piața națională.
 6. Uleiuri – se va declara lunar cantitatea de uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri introdusă pe piața națională și se va plăti 0,3 lei/kg pentru cantitatea respectivă.
 7. Pungi cu mâner din materiale neregenerabile – se declară și plătește ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, de către operatorii economici care introduc pe piața națională pungi de transport, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile.
COMERCIANȚI PRODUSE AMBALATE
 

Dacă achiziționați ambalaje pentru a ambala și comercializa produse sau pentru a supraambala produse ambalate individual, aveți obligația declarării către AFM a cantităților de ambalaje și de atingere a obiectivelor anuale de valorificare/reciclare, chiar dacă achiziționați respectivele ambalaje de la un furnizor din țară. Folia de plastic, cutiile de carton, paleții de lemn sau orice alt ambalaj își îndeplinește funcția în momentul în care ambalează produsele pe care le comercializați, ca atare vi se aplică prevederile răspunderii extinse a producătorului.

În cazul în care comercializați produse ambalate în ambalaje personalizate (pungi, cutii, caserole, etc cu denumirea, marca sau un alt semn distinctiv) aveți obligația declarării către AFM a cantităților de ambalaje personalizate și de atingere a obiectivelor anuale de valorificare/reciclare, chiar dacă achiziționați respectivele ambalaje personalizate de la un furnizor din țară. Declararea și plata obligațiilor fiscale revine operatorului economic pentru care se proiectează sau se fabrică respectivele ambalaje personalizate.

UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
 

Unitățile administrativ-teritoriale datorează o contribuție de 50 lei/tonă în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. UAT au au obligația, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, să calculeze, să declare și să plătească suma datorată în cazul neîndeplinirii obiectivului anual.

UAT trebuie să dețină situații lunare și anuale, întocmite de către operatorul serviciului de salubrizare, în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative care să ateste trasabilitatea deșeurilor până la valorificator cu privire la:
    a) cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;
    b) cantitățile de deșeuri municipale încredințate spre reciclare;
    c) cantitățile de deșeuri municipale încredințate spre valorificare prin alte forme decât reciclarea;
    d) cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și încredințate spre reciclare de către operatorii economici colectori.

OIREP
 

Organizațiile pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului (OIREP) privind ambalajele, anvelopele, echipamentele electrice și electronice, baterii și acumulatori vor fi obligați să plătească o contribuție pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale și cantitățile colectate, încredințate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile. Cuantumul contribuției este 2 lei/kg pentru ambalaje și anvelope, 4 lei/kg pentru EEE și baterii/acumulatori, respectiv 20 lei/kg pentru surse de iluminat.

COLECTORI / VALORIFICATORI / SALUBRIȘTI
 

Operatorii economici care desfășoară activități de colectare /valorificare / salubrizare și raportează deșeuri în sistemul de răspundere extinsă a producătorului vor fi obligați la plata unei contribuții de 2 lei/kg pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, și cantitățile de deșeuri constatate de Administrația Fondului pentru Mediu.

COMERCIANȚI DEȘEURI
 

Operatorii economici care desfășoară activități de colectare și / sau valorificare a deșeurilor au obligația de a reține la sursă, de a declara lunar (până pe data de 25 ale lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea) și vira la Fondul pentru mediu o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor. Cad sub incidența acestei prevederi toate sumele obținute de la deținătorii deșeurilor persoane fizice sau juridice, cu evidențierea distinctă pe factură a contribuției de 2% și reținerea acesteia de către cumpărător.

PROPRIETARI SAU ADMINISTRATORI PĂDURI
 

Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase și / sau a materialelor lemnoase, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților, au obligația de a calcula și de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuție de 2% din valoarea de vânzare exclusiv TVA a acestora.
Contribuția se declară și se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă și / sau materialele lemnoase.

GESTIONARI FONDURI VÂNĂTOARE
 

Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația de a calcula și de a vira la Fondul pentru mediu o contribuție de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare. Contribuția se declară și se plătește anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea pentru anul precedent.
De asemenea, la semnarea sau reînnoirea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare, gestionarii trebuie să prezinte certificat de atestare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu.

OPERATORI DEPOZITE DEȘEURI
 

Proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligația de a declara și de a plăti trimestrial la Fondul pentru mediu contribuția pentru economia circulară în valoare de 80 lei /tonă pentru deșeurile municipale și deșeurile din construcții și desființări destinate a fi eliminate prin depozitare. În baza principiului ”poluatorul plătește” și pentru implementarea instrumentului economic "plătește cât arunci", contravaloarea contribuției se suportă de către persoana fizică sau juridică ce încredințează pentru eliminare finală deșeurile municipale și deșeurile din construcții și desființări.

OPERATORI AUTORIZAȚI PENTRU EMISII GAZE CU EFECT DE SERĂ
 

Operatorii (inclusiv operatorii de aeronave) care nu au restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior sunt obligați să declare și să plătească penalitatea de 100 euro/tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al preturilor de consum.

DEȚINĂTORI DE SURSE CE POLUEAZĂ ATMOSFERA
 

Operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu sunt obligați la plata lunară a taxelor la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanți în atmosferă generate:

Poluant Taxă (RON/Kg)
Pulberi 0,02
Oxizi de azot 0,04
Oxizi de sulf 0,04
Poluanți organici persistenți 20,00
Plumb 12,00
Cadmiu 16,00
Mercur 20,00

IMPLICAREA NOASTRĂ

 

Prin semnarea unui contract de consultanță, ne veți externaliza practic integral aspectele referitoare la conformarea cu reglementările în vigoare privind declarațiile, taxele și contribuțiile către Administrația Fondului pentru Mediu:

 1. Analiza tuturor obligațiilor declarative către Fondul pentru Mediu pentru compania dumneavoastră.
 2. Consultanță pentru conformarea cu legislația aplicabilă și optimizarea costurilor pe care le implică plata contribuțiilor către AFM.
 3. Înrolarea în aplicația de raportare AFM și depunerea declarațiilor cu semnătura electronică calificată (obligatoriu începând cu 2021).
 4. Suport în obținerea unui certificat de atestare fiscală emis de AFM, necesar în următoarele etape ale procesului de raportare.
 5. Calcul lunar al cantităților introduse pe piață și încadrarea acestora conform categoriilor specificate în legislația subsecventă.
 6. Asistență în cadrul inspecțiilor derulate de reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu.

În funcție de specificul obligațiilor pe care le aveți, în continuare puteți regăsi o serie de activități pe care le vom derula în cadrul colaborării noastre:

 1. Asistență în negocierea și încheierea de contracte cu organizații licențiate de Ministerul Mediului (OIREP) pentru a îndeplini responsabilitatea producătorilor pentru ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.
 2. Consultanță pentru îndeplinirea în mod individual a obiectivelor ce revin producătorilor/importatorilor, prin încheierea unor contracte cu colectori sau valorificatori autorizați și verificarea documentației puse la dispoziție, care atestă trasabilitatea deșeurilor gestionate.
 3. Asistență înscriere în Registrul național al producătorilor de EEE sau în Registrul național al producătorilor și importatorilor de baterii.
 4. Determinarea substanțelor sau preparatelor chimice încadrate de legislație ca fiind periculoase pentru mediu.
 5. Determinarea uleiurilor minerale aflate în scopul raportării către AFM.
 6. Asistență pentru UAT în vederea solicitării de la compania de salubritate sau asociația de dezvoltare intercomunitare a situațiilor și documentelor necesare și întocmirea situațiilor impuse prin legislație.
   
 
Pentru mai multe informații privind serviciul de consultanță pentru taxe și contribuții AFM vă rugăm sa completați formularul de mai jos
Categoria de contribuabili în care vă încadrați
Importați sau achiziționați intracomunitar inclusiv pentru uz propriu
Produceți și comercializați pe piața națională